BOTNASLEKTABOTNASLEKTA


Etterkommere etter Severine og Olai Botnen i kronologisk rekkefølge

 


Alfred Martin Botnen. Født 3. februar 1907. Sønn av Severine og Olai Botnen.

 

Martha Jonstad. Født Botnen 21. mars 1908. Datter av Severine og Olai Botnen.

 

Sigrid Wilson. Født Botnen 17. august 1909. Datter av Severine og Olai Botnen.

 

Alma Botnen. Født 26. april 1911. Datter av Severine og Olai Botnen.

 

Alf Botnen. Født 1. november 1913. Sønn av Severine og Olai Botnen.

 

Einar Botnen. Født 21. desember 1914. Sønn av Severine og Olai Botnen.

 

Olav Botnen. Født 18. februar 1916. Sønn av Severine og Olai Botnen.

 

Magne Botnen. Født 21. september 1918. Sønn av Severine og Olai Botnen.

 

Audun Toralv Botnen. Født 27. februar 1921. Sønn av Severine og Olai Botnen.

 

Bjarne Botnen. Født 13. juli 1923. Sønn av Severine og Olai Botnen.

 

Gudrun Hjellbrekke. Født Botnen 7. juli 1926. Datter av Severine og Olai Botnen.

 

Signe Solbakken. Født Botnen 16. desember 1928. Datter av Severine og Olai Botnen.

 

***********************************************************

 

Walter Peter Wilson. Født 12. september 1933. Sønn av Sigrid og Peter Wilson.

 

Ellaug Solfrid Haugum. Født Jonstad 6. oktober 1936. Datter av Martha Amanda og Sigurd Jonstad.

 

Gerry Joseph Wilson. Født 10. april 1937. Sønn av Sigrid og Peter Wilson.

 

Sigmund Jonstad. Født 13. mars 1938. Sønn av Martha og Sigurd Jonstad.

 

Allen James Wilson. Født 7. oktober 1938. Sønn av Sigrid og Peter Wilson.

 

Olav Botnen. Født 31. desember 1943.

 

Oddbjørn Olav Jonstad. Født 22. januar 1944 i Naustdal i Sunnfjord. Sønn av Martha Amanda Jonstad og Sigurd Jonstad.

 

Oddmund Berg. Født 2. juni 1944. Sønn av Jenny A. Berg og Bjarne Botnen.

 

Oddvin Olav Botnen. Født 28. september 1944. Sønn av Jenny og Alf Botnen.

 

Kåre Jonstad. Født 21. april 1945. Sønn av Martha og Sigurd Jonstad.

 

Steinar Jonstad. Født 21. april 1945. Sønn av Martha og Sigurd Jonstad.

 

Sigrid Botnen Wærholm. Født 17. april 1946.

 

Vigdis Edvardsen. Født 1. desember 1946. Datter av Bjarne Botnen.

 

Vigdis Solfrid Kittang. Født Botnen 30. desember 1946. Datter av Anna og Alfred Botnen.

 

Eilev Ottar Botnen. Født 9. mars 1947. Sønn av Jenny og Alf Botnen.

 

Asle Oddvar Hjellbrekke. Født 11. mars 1948. Sønn av Gudrun og Annfinn Hjellbrekke.

 

Steinar Lidvald Botnen. Født 2. september 1948. Sønn av Jenny og Alf Botnen.

 

Åse Johanna Rygg. Født Solbakken 10. september 1948. Datter av Signe og Olav Solbakken.

 

Ottar Botnen. Født 25. september 1948. Sønn av Helga og Einar Botnen.

 

Kjell Oddvin Hjellbrekke. Født 8. juli 1949. Sønn av Gudrun og Annfinn Hjellbrekke.

 

Jan Solbakken. Født 21. desember 1949. Sønn av Signe og Olav Solbakken.

 

Jofrid Botnen Kristensen. Født Botnen 26. mars 1951. Datter av Anna og Alfred Botnen.

 

Lidvald Botnen. Født 22. mai 1951. Sønn av Anna og Alf Botnen.

 

Oddbjørn Solbakken. Født 15. mars 1952. Sønn av Signe og Olav Solbakken.

 

Gunn Karin Botnen. Født 23. mars 1952. Datter av Orlaug og Magne Botnen.

 

Ove Svein Hjellbrekke. Født 23. juni 1952. Sønn av Gudrun og Annfinn Hjellbrekke.

 

Orlaug Olga Styve. Født Botnen 14. oktober 1952. Datter av Jenny og Alf Botnen.

 

Jostein Arvid Botnen. Født 20. juli 1953.

 

Sigrunn Solbakken Bøe. Født Solbakken 13. desember 1954. Datter av Signe og Olav Solbakken.

 

Aslaug Botnen Egge. Født Botnen 24. februar 1956. (Aslaug Botnen?)

 

Signe Kari Nesje. Født 22. oktober 1956. Datter av Anna og Alfred Botnen.

 

Svanhild Botnen. Født 2. mai 1957. Datter av Orlaug og Magne Botnen.

 

Ingrid Kristina Botnen Skinlo. Født Botnen 24. september 1957. Datter av Jenny og Alf Botnen.

 

Halldis Botnen. Født Botnen 27.september 1957. Datter av Helga og Einar Botnen.

 

Else Karin Botnen Kleppe. Født Botnen 27. september 1957. Datter av Helga og Einar Botnen.

 

Jarle Sigurd Haugum. Født 21. november 1959. Sønn av Ellaug og Jon Haugum.

 

Magny Botnen Dahlberg. Født 22. juni 1960. Datter av Alvhild og Bjarne Botnen.

 

Gerry Antony Wilson. Født 21. mai 1961. Sønn av Helen Gauthier og Gerry Joseph Wilson. Barnebarn av Sigrid Wilson, født Botnen

 

Dag Morten Haugum. Født 26. september 1961. Sønn av Ellaug og Jon Haugum.

 

Carey John Wilson. Født 19. mai 1962. Sønn av Helen Gauthier og Gerry Joseph Wilson. Barnebarn av Sigrid Wilson, født Botnen

 

Geoffrey James Wilson. Født 19. mai 1962. Sønn av Helen Gauthier og Gerry Joseph Wilson. Barnebarn av Sigrid Wilson, født Botnen

 

Sølvi Botnen. Født 11. oktober 1963. Datter av Alvhild og Bjarne Botnen.

 

Per Haugum. Født 15. juli 1964. Sønn av Ellaug og Jon Haugum.

 

Rune Botnen. Født 16. april 1966. Sønn av Alvhild og Bjarne Botnen.

 

Laila Wærholm. Født 26. juli 1966. Datter av Sigrid født Botnen, og Agnar Wærholm.

 

Tor Vidar Kittang. Født 5.februar 1967. Sønn av Vigdis og Alf-Terje Kittang.

 

Steffen Ben Jonstad. Født 30. mai 1967. Sønn av Anna Skadal Jonstad og Sigmund Jonstad.

 

Sveinung Botnen. Født 9. august 1967. Sønn av Alvhild og Bjarne Botnen.

 

Anne Jorunn Sørvik. Født Berg 26. oktober 1968. Datter av Eva og Oddmund Berg.

 

Alf Botnen. Født 26. november 1968. Født 14. oktober 1969. Sønn av Åse og Oddvin Botnen.

 

Arild Botnen. Født 15. desember 1968. Sønn av Asbjørg og Steinar Botnen.

 

Signe Rygg. Født 3. mai 1969. Datter av Åse Rygg og Arne Rygg.

 

Terje Botnen. Født 14. oktober 1969. Sønn av Åse og Oddvin Botnen.

 

Anne Gunn Hjellbrekke. Født 22. oktober 1969. Datter av Asle Hjellbrekke.

 

Gregory Peter Wilson. Født 25.oktober 1969. Sønn av Helen Gauthier og Gerry Joseph Wilson. Barnebarn av Sigrid Wilson, født Botnen

 

Jan Inge Rygg. Født 14. juli 1970. Sønn av Åse og Arne Rygg.

 

Mari Jonstad Leirhaug. Født 1. august 1970. Datter av Anna Skadal Jonstad og Sigmund Jonstad.

 

Ann-Iren Kittang Jost. Født 10.januar 1971. Datter av Vigdis og Alf-Terje Kittang.

 

May Britt Berg. Født 5. februar 1971. Datter av Eva og Oddmund Berg.

 

Hege Blikeng Strand. Født Jonstad 11. juni 1971. Datter av Oddbjørn Jonstad og May Lis Blikeng.

 

Arle Roger Botnen. Født 8. november 1971. Sønn av Reidun og Eilif Botnen.

 

Tanja Rygg Dyrrdal. Født 7. november 1972. Datter av Åse og Arne Rygg.

 

Ove Magne Løset. Født 8. februar 1973. Sønn av Gunn Karin Botnen og Dag Svein Løset.

 

Aina Helen Botnen. Født 21. desember 1973. Datter av Grete og Jostein Botnen.

 

Even Rudi Botnen. Født 15. februar 1974. Sønn av Reidun og Eilif Botnen.

 

Dana Ann Wilson. Født 19. februar 1974. Datter av Barbara og Allen James Wilson. Barnebarn av Sigrid Wilson, født Botnen

 

Anita Hjellbrekke. Født 13. juni 1974. Datter av Kjell Hjellbrekke.

 

Geir Åge Løset. Født 11. september 1974. Sønn av Gunn Karin Botnen og Dag Svein Løset.

 

Tommy Egge. Født 7. oktober 1974. Sønn av Aslaug født Botnen og Erling Egge.

 

Jørn Styve. Født 24. februar 1975. Sønn av Orlaug født Botnen og Brynjulf Styve.

 

Ronny Solbakken. Født 16. april 1975. Sønn av Hanne Synneve og Oddbjørn Solbakken

 

Elin Botnen Viken. Født 4. juli 1975.

 

Per Egil Jonstad. Født 15. august 1975. Sønn av Gunn og Oddbjørn Jonstad.

 

Hans Olav Bøe. Født 10. september 1975. Sønn av Sigrunn Solbakken Bøe og Rune Bøe.

 

Gro Anita Kristensen. Født 6. desember 1975. Datter av Jofrid født Botnen og Stein Gunnar Kristensen.

 

Janne Kristin Botnen. Født 4. januar 1976. Datter av Anne Kristin og Lidvald Botnen.

 

Tyson James Wilson. Født 24. februar 1976. Sønn av Barbara Zyha og Allen James Wilson. Barnebarn av Sigrid Wilson, født Botnen.

 

Gjerdmund Botnen. Født 8. juni 1976. Sønn av Asbjørg og Steinar Botnen.

 

Hege Fjordholm. Født Solbakken den 13. august 1976. Datter av Hanne Synneve og Oddbjørn Solbakken.

 

Dag Sverre Jonstad. Født 5. oktober 1976. Sønn av Gunn og Oddbjørn Jonstad.

 

Hanne Kvalshaug. Født 6. desember 1976. Datter av Asle Hjellbrekke.

 

Laila Helen Botnen. Født 30. april 1977. Datter av Anne Kristin og Lidvald Botnen.

 

Kristi-Beate Botnen Huus. Født 28. november 1977. Datter av Halldis Botnen og Knut Huus.

 

Bente Egge. Født 4. mars 1978. Datter av Aslaug Botnen Egge og Erling Egge.

 

Carina Helen Kristensen. Født 7. mars 1978. Datter av Jofrid født Botnen og Stein Gunnar Kristensen.

 

Tor Erik Jonstad. Født 30. juni 1978. Sønn av Gunn og Oddbjørn Jonstad.

 

Siri Ulvedal. Født 9. januar 1979. Datter av Sigrunn Solbakken Bøe og Rune Bøe.

 

Tanja Kristin Skinlo. Født 14. april 1979. Datter av Ingrid født Botnen og Geir Skinlo.

 

Lene Botnen Huus. Født 2. oktober 1979. Datter av Halldis Botnen og Knut Huus.

 

Øystein Solbakken. Født 1. november 1979. Sønn av Oddbjørg og Jan Solbakken.

 

Åslaug Styve. Født 4. oktober 1980. Datter av Orlaug født Botnen Styve og Brynjulf Styve.

 

Stian Espen Botnen. Født 20. oktober 1980. Sønn av Aina Helen og Jostein Botnen.

 

Frode Solbakken. Født 10. januar 1981.Sønn av Hanne Synneve og Oddbjørn Solbakken.

 

Linda Beate Skinlo. Født 10. april 1981. Datter av Ingrid født Botnen og Geir Skinlo.

 

Jan Ove Jonstad. Født 1. juli 1981. Sønn av Gunn og Oddbjørn Jonstad.

 

Kato André Nesje . Født 11. september 1981. Sønn av Signe Kari Nesje og Nils K. Nesje.

 

Torunn Botnen. Født 15. september 1981. Datter av Asbjørg og Steinar Botnen.

 

Silje Kleppe. Født 2. januar 1982. Datter av Else-Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Ingunn Solbakken. Født 21. februar 1982. Datter av Oddbjørg og Jan Solbakken.

 

Leif Botnen Lotherington. Født 4. juni 1982. Sønn av Svanhild Botnen og Jan Lotherington.

 

Linda Nesje Dragset. Født 27. september 1982. Datter av Signe Kari Nesje og Nils K. Nesje.

 

Arne Hjellbrekke. Født 28. januar 1983. Sønn av Kjell Hjellbrekke.

 

Lena Merete Skinlo. Født 17. mars 1983. Datter av Ingrid født Botnen og Geir Skinlo.

 

Stine Marie Kristensen. Født 10. juni 1983. Datter av Jofrid født Botnen og Stein Gunnar Kristensen

 

Ole Martin Egge. Født 1. desember 1983. Sønn av Aslaug Botnen Egge og Erling Egge.

 

Kim Daniel Kleppe. Født 24. oktober 1984. Sønn av Else-Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Bjørn Even Egge. Født 22. april 1985. Sønn av Aslaug Botnen Egge og Erling Egge.

 

Kristian Bøe. Født 26. mai 1985. Sønn av Sigrunn Solbakken Bøe og Rune Bøe.

 

Helga Lotherington Fager-Botnen. Født 14. juni 1985. Datter av Svanhild Botnen og Jan Lotherington.

 

Ann-Kristin Dahlberg. Født 31.oktober 1985. Datter av Magny Botnen Dahlberg og Jan Hermann Dahlberg.

 

Julie Kleppe. Født 9. juni 1986. Datter av Else Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Gro Iren Jonstad. Født 1. februar 1988. Datter av Gunn og Oddbjørn Jonstad.

 

Jenny Bettina Malkenes. Født 28. februar 1988. Datter av Siv Malkenes og Jarle Haugum.

 

Karoline Kleppe. Født 26. april 1988. Datter av Else Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Linda Kleppe. Født 26. april 1988. Datter av Else Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Lars Botnen Lotherington. Født 29.januar 1989. Sønn av Svanhild Botnen og Jan Lotherington.

 

Monica Skinlo. Født 23. september 1989. Datter av Ingrid Kristina B. Skinlo og Geir Skinlo.

 

Anders Botnen Dahlberg. Født 18.juli 1990. Sønn av Magny Botnen Dahlberg og Jan Hermann Dahlberg.

 

Tara Botnen Holm. Født 7. november 1990. Datter av Halldis Botnen og Stig Holm.

 

Jo Sigurd Haugum. Født 11. juni 1992. Sønn av Linda Kristine Romøren og Jarle Sigurd Haugum

 

Siri Vadsø Haugum. Født 26. juni 1992. Datter av Siri Vadsø Haugum og Dag Morten Haugum.

 

Stian Røsandhaug Botnen. Født 14.oktober 1992. Sønn av Monica Røsandhaug og Arild Botnen.

 

Eirik Botnen Nesje. Født 3. desember 1992. Sønn av Signe Kari Nesje og Nils K. Nesje.

 

Leni Kristine Haugum. Født 23. april 1993. Datter av Annette Haugum og Per Haugum.

 

Maria Kleppe. Født 25. mai 1993. Datter av Else Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Nina Mari Skinlo. Født 24. juni 1993. Datter av Ingrid Kristina B. Skinlo og Geir Skinlo.

 

Martin Midtbø. Født 11. oktober 1993. Sønn av Sølvi Botnen og Arnljot Midtbø.

 

Erling Sølvfest Haugum. Født 13. januar 1995. Sønn av Annette Haugum og Per Haugum.

 

Andreas Kleppe. Født 20. mars 1995. Sønn av Else Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Sara Kleppe. Født 20. mars 1995. Datter av Else Karin Botnen Kleppe og Kristen Helge Kleppe.

 

Vebjørn Botnen Holm. Født 6. februar 1996. Sønn av Halldis Botnen og Stig Holm.

 

Maria Røsandhaug Botnen. Født 26.oktober 1996. Datter av Monica Røsandhaug og Arild Botnen.

 

Ingvild Haugum. Født 9. mars 1997. Datter av Linda Romøren og Jarle Sigurd Haugum.

 

Håvard Persson Haugum. Født 18. mars 1997. Sønn av Annette Haugum og Per Haugum.

 

Cecilie Botnen. Født 29.mai 1997. Datter av Linda Marie Egge Botnen og Even Rudi Botnen.

 

Rikke Berg Andersen. Født 8. september 1998. Datter av May Britt Berg og Frode Andersen.

 

Anita Helen Dahlberg. Født 19.november 1998. Datter av Magny Botnen Dahlberg og Jan Hermann Dahlberg

 

June Vadsø Haugum. Født 1. februar 1999. Datter av Siri Vadsø Haugum og Dag Morten Haugum

 

Aasmund Marison Leirhaug. Født 6. mars 1999. Sønn av Mari Jonstad Leirhaug og Petter Erik Leirhaug.

 

Imre Svidal Løset. Født 7. mars 1999. Sønn av Ove Magne Løset.

 

Sunniva Midtbø. Født 28.april 1999. Datter av Sølvi Botnen og Arnljot Midtbø.

 

Daniel Midtbø. Født 29. april 1999. Sønn av Sølvi Botnen og Arnljot Midtbø.

 

Synne Dyrrdal. Født 21. september 1999. Datter av Tanja Rygg Dyrrdal og Svein Dyrrdal.

 

Sivert Rygg. Født 31. desember 1999. Sønn av Jan Inge Rygg og Anne Marit Sølvberg..

 

Helle Berg Andersen. Født 13. februar 2000. Datter av May Britt Berg og Frode Andersen.

 

Vetle Bjarne Godø Botnen. Født 15. september 2000. Sønn av Bente Godø Botnen og Sveinung Botnen.

 

Iselin Botnen. Født 19.november 2000. Datter av Linda Marie Egge Botnen og Even Rudi Botnen.

 

Jesper Sørvik. Født 29. september 2001. Sønn av Anne Jorunn Sørvik og John Sørvik.

 

Kristian Dyrrdal. Født 12. desember 2001. Sønn av Tanja Rygg Dyrrdal og Svein Dyrrdal.

 

Ane Botnen Bjørneng. Født 4. mars 2002. Datter av Laila Botnen og Geir Martin Bjørneng.

 

Andrè Kittang. Født 04. april 2002. Sønn av Tor Vidar og Tone Lise Kittang.

 

Anna Rygg. Født 22. august 2002. Datter av Anne Marit Sølvberg og Jan Inge Rygg.

 

Teodor Fjordholm. Født 27. september 2002. Sønn av Hege Fjordholm, født Solbakken, og Per-Eyvind Fjordholm.

 

Jenny Botnen. Født 3.februar 2003. Datter av Linda Marie Egge Botnen og Even Rudi Botnen.

 

Tuva Viken. Født 1. april 2003. Datter av Elin Botnen Viken og Rune Viken.

 

Erlend Kittang. Født 27. august 2003. Sønn av Tor Vidar og Tone Lise Kittang.

 

Ingrid Botnen Bjørneng. Født 10. desember 2003. Datter av Laila Botnen og Geir Martin Bjørneng.

 

Kristian Kleppe Juklestad. Født 1. mai 2004. Sønn av Silje Kleppe og Sveinung Juklestad.

 

Jon Iver Haugum. Født 27. august 2004. Sønn av Annette Haugum og Per Haugum.

 

Aina Marie Botnen Rosenlid. Født 26.februar 2005. Datter av Torunn Botnen og Lars Ove Rosenlid.

 

Johannes Godø Botnen. Født 7. mars 2005. Sønn av Bente Godø Botnen og Sveinung Botnen.

 

Anders Viken, Født 29. juni 2005. Sønn av Elin Botnen Viken og Rune Viken.

 

Linea Botnen. Født 27. juni 2005. Datter av Linda Marie Egge Botnen og Even Rudi Botnen.

 

Olai Botnen. Født 27. juni 2005. Sønn av Linda Marie Egge Botnen og Even Rudi Botnen.

 

Synne Otterdal Bøe. Født 2. desember 2005. Datter av Siv Otterdal Bøe og Hans Olav Bøe.

 

Eirik Ulvedal. Født 19. januar 2006. Sønn av Siri Ulvedal og Knut-Gunnar Ulvedal.

 

Bjørnar Løset. Født 4. juli 2005. Sønn av Kristin Krogsrud Løset og Geir Åge Løset.

 

Mikkel Sørvik. Født 27. april 2006. Sønn av Anne Jorunn Sørvik og John Sørvik.

 

Ingvill Løset. Født 23. februar 2007. Datter av Kristin Krogsrud Løset og Geir Åge Løset.

 

Helene Kleppe Juklestad. Født 16. mai 2007. Datter av Silje Kleppe og Sveinung Juklestad.

 

Hedda Fjordholm. Født 31. mai 2007. Datter av Hege Fjordholm, født Solbakken, og Per-Eyvind Fjordholm.

 

Haakon Ulvedal. Født 3. oktober 2007. Sønn av Siri Ulvedal og Knut-Gunnar Ulvedal.

 

Kim Andre Botnen Rosenlid. Født 28.februar 2008. Sønn av Torunn Botnen og Lars Ove Rosenlid.

 

Sondre Otterdal Bøe. Født 6. mars 2008. Sønn av Siv Otterdal Bøe og Hans Olav Bøe.

 

Anni Synnøve Godø Botnen. Født 4. august 2008. Datter av Bente Godø Botnen og Sveinung Botnen

 

Felix Coll Jonstad. Født 16. oktober 2008. Sønn av Cathrine Coll Hansen og Jan Ove Jonstad.

 

Peder Botnen Bjørneng. Født 17. oktober 2008. Sønn av Laila Botnen og Geir Martin Bjørneng.

 

Sanna Oliva Bell Jonstad. Født 14. april 2009. Datter av Liv Janne Bell Jonstad og Steffen Ben Jonstad.

 

Mia Viken. Født 16. juli 2009. Datter av Elin Botnen Viken og Rune Viken.

 

Jakob Ulvedal. Født 23. juli 2009. Sønn av Siri Ulvedal og Knut-Gunnar Ulvedal.

 

Gabriel Huus Gardatun. Født 26. juli 2009. Sønn av Lene Botnen Huus og Eirik Gardatun.

 

Martine Dyrrdal. Født 9. oktober 2009. Datter av Tanja Rygg Dyrrdal og Svein Dyrrdal.

 

Hanne Otterdal Bøe. Født 16. mars 2010. Datter av Siv Otterdal Bøe og Hans Olav Bøe.

 

Tarjei Bøe Sleire. Født 29. oktober 2010. Sønn av Trine Schau Sleire og Kristian Bøe.

 

Bendik Matias Bell Jonstad. Født 7. november 2010. Sønn av Liv Janne Bell Jonstad og Steffen Ben Jonstad.

 

Øystein Løset. Født 4. mars 2011. Sønn av Kristin Krogsrud Løset og Geir Åge Løset.

 

Gabriel Benedikt Klopstad Botnen. Født 28. juni 2011. Sønn av Marita Katrine Klopstad og Gjermund Botnen.

 

Jonas Nesje Drageset. Født 13. desember 2011. Sønn av Linda Nesje Drageset og Jan Inge Drageset.

 

Natalie Huus Gardatun. Født 15. januar 2012. Datter av Lene Botnen Huus og Eirik Gardatun.

 

Eline Coll Jonstad. Født 22. januar 2012. Datter av Cathrine Coll Hansen og Jan Ove Jonstad.

 

Lotta Fjordholm. Født 21. juni 2012. Datter av Hege Fjordholm, født Solbakken, og Per-Eyvind Fjordholm.

 

Ida Kittang. Født 1. desember 2012. Datter av Tor Vidar og Tone Lise Kittang.

 

Jardar Andreas Reiakvam Botnen. Født 19.desember 2012. Sønn av Hanne Kristin Aasnes Reiakvam og Arle Roger Botnen .

 

Veronika Renate Jost. Født 9.april 2013. Datter av Ann-Iren Kittang Jost og Peter Jost.

 

Trym Bøe Sleire. Født 24. mai 2013. Sønn av Trine Schau Sleire og Kristian Bøe.

 

Jakob Johan Haugum. Født 13. juli 2013. Sønn av Leni Kristine Haugum.

 

Sara Maske. Født 7. oktober 2013. Datter av Gro Iren Jonstad og Christian Maske.

 

Sigrid Botnen. Født 19. februar 2014. Datter av Rune Botnen og Marit Botnen, født Kvamsås.

 

Kasper Engen Kleppe. Født 1. mars 2014. Sønn av Lene Engen og Kim Daniel Kleppe.

 

Mathias Nesje Drageset. Født 2. juni 2014. Sønn av Linda Nesje Drageset og Jan Inge Drageset.

 

Gard Nikolai Reiakvam Botnen. Født 30.august 2014. Sønn av Hanne Kristin Aasnes Reiakvam og Arle Roger Botnen.

 

"Jentebarn" Huus Gardatun. Født 16. september 2014. Datter av Lene Botnen Huus og Eirik Gardatun.

 

Ada Tang-Jonstad. Født 28. februar 2015. Datter av Youjuan Tang og Tor Jonstad.

 


Hvis du vet noe som ikke er nevnt her eller har tips - så gi oss et vink
Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus