BØKER


BØKER


Her finner du oversikt over noen bøker jeg har skrevet - og ennå har noen eksemplarer igjen av. Jeg tar ikke noe for selve skrivingen, men for trykking og porto.*************************************************************************************


Norsk organisasjonsleksikon.

Norsk medieleksikon.

Norsk Innandringshistorie - dag for dag. To bind.

Norsk Innvandringsleksikon. To bind. 

Oppegård Billedleksikon 2005.

Oppegård Bygdeleksikon.

Oppegårds historie - dag for dag. 

Historien om Norge 2021.