INNLEGG

Webkontoret


INNLEGG


Her finner du innlegg - hovedsakelig av politisk karakter - som jeg har plukket fra nyhetene når jeg sitter og koser meg med disse i de tidlige morgentimer.


**************************************************************************************

Handlingsplan mot antimuslimske holdninger


Publisert 5. april 2019

Av Ragna Seljestad


No er det på tide at regjeringa får på plass en handlingsplan som tar føre seg antimuslimske holdninger, meiner en rekke aktører.

Det er kulturdepartementet som har ansvar for likestillingsfeltet i regjeringa.

Statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) svarer at de er fullt klar over at muslimfiendtlige holdninger er et alvorlig problem.

– Derfor er kampen mot alle former for rasisme og religiøs og etnisk diskriminering høgt prioritert av regjeringa, skriv Kolstø.


Han sier at de tar sikte på å legge fram en handlingsplan til høsten. Den tar ikke bare for seg antimuslimske holdninger. – Regjeringa jobber med å utarbeide og sette i verk en nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering, der diskriminering på grunn av religion vil være et heilt sentralt tema i handlingsplanen, sier Kolstø.Handlingsplan mot hatefulle ytringer


Publisert 28. mars 2019

Av Odd Olav Bjørn


Oppgjør med hatet: – Jeg mener vi trenger en felles handlingsplan mot hatefulle ytringer og handlinger. Når starter vi, Erna Solberg, Jan Tore Sanner og resten av regjeringen, spør Samfunnsdebattant Yousef Bartho Al-Nahi. Men en egen handlingsplan mot muslimhat er en dårlig idé.


I flere år har det blitt etterlyst en handlingsplan mot muslimhat. Debatten startet etter 22. juli. Jeg var imot det den gangen, og nå som debatten har blusset opp igjen etter terrorangrepet i New Zealand, så er jeg er fortsatt imot en slik handlingsplan. La meg forklare.


Jeg er ikke imot en slik handlingsplan fordi jeg mener hat, fordommer og konspirasjonsteorier mot muslimer ikke er et stort problem i samfunnet vårt. Det er hevet over enhver tvil.


Ifølge en befolkningsundersøkelse gjort av HL-senteret, som ble publisert i 2017, svarer 34.1 prosent av de spurte at de har utpregede fordommer mot muslimer. Hele 47 prosent mener at muslimer selv er skyld i at det er en økende muslimhets i samfunnet. 42 prosent mener at muslimer ikke ønsker å integrere seg i samfunnet og 39 prosent mener at muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur.Returnerte IS-terrorister begår alvorlig kriminalitet


Publisert 22. mars 2019

Av Svante Christiansen


En granskning som er blitt utført av Expressen viser at flere personer som har returnert til Sverige etter å ha sluttet seg til IS eller andre jihadist-grupper i Syria, har begått alvorlige forbrytelser på svensk jord etter sin retur.


Forbrytelsene omfatter grov vold, utpressing, bedrageri og hvitvasking, skriver den svenske avisen. Det alvorligste forholdet er et mord som IS-terroristen Mubashir Qadar er tiltalt for i Örebro-forstaden Vivalla i nærvær av en annen Syria-jihadist. Qadar er tidligere dømt for et brutalt knivangrep, og har forøvrig et tjuetalls andre punkter på rullebladet.


Disse to er ikke de eneste. Expressen presenterer et helt persongalleri av andre forbrytere med samme forhistorie. En 28 år gammel mann i Halmstad med forbindelser til andre radikaliserte personer er dømt for grov mishandling, narkotikaforbrytelser og ordensforstyrrelser.


Har våre naive politikere lært noe av dette?